Netop Vision / Pro - software pro efektivní řízení počítačové učebny
PCTattletale – software pro rodičovskou kontrolu dětí na internetu
Pimpaku.cz – vaše diskuse. Vy o vozu, my o koze